در حال نمایش 2 نتیجه

روش های مطالعه موثر

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
همایش روش های مطالعه موثر: 📌بهترین روش برای حفظ و تثبیت داده ها؛ 📌بهترین روش جهت استفاده از آنچه خوانده ایم در زمان مورد نیاز؛ 📌چگونگی استفاده از مطالعه موثر در رشد هوش، حافظه، فهم و جستجوگری؛ 📌بهترین روش برنامه ریزی مطالعاتی در اوقات روز؛
1.5 ساعت
6
150,000 تومان

روش های برنامه ریزی مؤثر

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
همایش روش های برنامه ریزی موثر: 📌چگونگی کشف زمان های غیرمفید و بی اثر در طول روز و هفته؛ 📌چگونگی مواجهه با موانع و اتفاقات دفعی بر هم زننده در روند برنامه ها؛ 📌شاه کلید برنامه ریزی جهت رسیدن به موفقیت با هر نوع استعداد و در هر سطح؛ 📌چگونگی به ثمر رساندن و محقق کردن برنامه ریزی ها؛
1.5 ساعت
6
150,000 تومان